Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging, we beheren en beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

In Hoboken zijn we actief in de Hobokense polder, Hollebeekvallei en de Tarzanboskes. Sinds 2021 beheren we ook de natuur naast de blikfabriek en plannen we activiteiten rond natuur en beleving. Oorspronkelijk was deze zone een grasland, door de jaren heen vormde zich een pioniersbos en rietvelden, een ideale waterbuffer voor de betonnen omgeving.

Het zal je misschien verrassen maar op dit stuk spotten we al groene en bonte specht, houtsnip, buizerd en vele zangvogels. De nabijgelegen oude fabriekssite is een fijne thuis voor vleermuizen en we mochten zelfs een wespenorchis optekenen. We willen uiteraard zorgen voor nog meer biodiversiteit.

Elke 2de zaterdag van de maand tussen 13-17u steken we de handen uit de mouwen samen met natuurliefhebbers en buurtbewoners. We ruimen zwerfvuil, maaien tijdig riet en zeggeveld, bouwen takkenwallen en onderhouden het wandelpad.

Wil je mee dit stuk natuur beheren en opwaarderen, stuur een mailtje naar vrijwilligers@hobokensepolder.be

 

Meer info : www.hobokensepolder.be

 

 

Beeld: Jan Werkt

Categorie
natuur