–

 

De Blikfabriek is een nieuw actief en sociaal huis in de schemerzone
tussen een stuk nieuwe stad en vergeten arbeiderswijken. 30.000 leegstaande
vierkante meter wordt getransformeerd tot een innovatief centrum
voor jonge ondernemende mensen, een broedplaats vol creativiteit
en een lokaal nest met ruimte voor buurtinitiatief, cultuur en sport.
De grote loodsen worden omgebouwd tot een tijdelijke socio-culturele
actieve ontmoetingsplaats voor een breed publiek. Het gehele aanbod
van activiteiten en verbindingen wil in het sociale buurtweefsel
inbreken. Een verzameling vaste bewoners zijn de ruggengraat voor
het DNA van de site. Het buurtcafé in een groene setting is het kloppend
hart.

 

 –

Nog vragen? Mail ze zonder blikken of blozen naar info@blikfabriek.be

–  BEWONERS VAN DE BLIKFABRIEK  –