Slim vzw huiswerkklas

 

SLIM is een vzw die kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar, individueel begeleidt met hun huiswerk.

We richten ons vooral naar die kinderen die om een of andere reden een kans missen in hun jonge leven, hetzij door sociale omstandigheden, een leerstoornis, een taalachterstand.

Ook  kinderen die gewoon op een rustige plek en onder begeleiding hun huiswerk willen maken, zijn van harte welkom.

 

 

Contact: Info@slim-huiswerkklas.be

Categorie
buurtwerking