najaar

In het najaar werken we het publieke deel van de Blikfabriek verder uit. Er komen ontmoetingsplaatsen, polyvalente groet en kleine zaal, aula, vergaderfaciliteit, workshopruimtes, repetitieplek voor muziek en theatermakers, kunstenaarsateliers,… Streefdatum is najaar 2018.

Rombach blikfabriek