blikfabriek bivak

2018

Vanaf het voorjaar van 2018 bieden we onderdak aan de eerste bewoners van de blikfabriek: Garrincha, vzw Ietstof, Circo dell fuego, Tiny houses, Rombach glas, NADA,…

In de zomerperiode ontvangen we tijdelijke initiatieven zoals BIVAK urban camping, expo’s en locatietheater-voorstellingen. We zetten een aantal eerste initiatieven op en tasten af wat er leeft in de buurt.

We brengen de noden in kaart en proberen onze werking hieraan aan te passen. Zat je al lang te broeden op een plan voor de fabriek? Laat het ons hier weten!

najaar

In het najaar werken we het publieke deel van de Blikfabriek verder uit. Er komen ontmoetingsplaatsen, polyvalente groet en kleine zaal, aula, vergaderfaciliteit, workshopruimtes, repetitieplek voor muziek en theatermakers, kunstenaarsateliers,… Streefdatum is najaar 2018.

Rombach blikfabriek
logo met site blikfabriek

verder

De Blikfabriek probeert een fijne mix aan bewoners samen te brengen onder 1 dak. We bouwen zo een brug naar de buurt, gooien de poorten open en geven een plek die decennialang zijn rug keerde naar de wijk terug aan de buurtbewoner en zijn bezoekers. De lelijke fabriek wordt vergroend, de afbraak wordt stopgezet.